Elke dag maken miljoenen mensen gebruik van het openbaar vervoer om een vliegtuig-, trein- of busticket te kopen. De meeste bedrijven bieden gebruikers de mogelijkheid om een bijbehorende reizigersverzekering af te sluiten die kan bestaan uit onder meer Annulering, Hulp of Bagage.

Deze verzekering is een product dat Alicante Private Airportshuttle GRATIS voor uw transfers biedt. Want wat gebeurt er als het voertuig een ongeluk heeft of als een passagier slipt en een been breekt? In deze situaties beschermt de verplichte Reizigersverzekering (SOV), die is inbegrepen in deze tickets, u als reiziger van een groot aantal situaties.

Wat is een verplichte reizigersverzekering?

De verzekeringspremie voor ESTA die is inbegrepen in de uiteindelijke kosten van het ticket. Het doel van de SOV is om alle reizigers, of hun begunstigden, te compenseren die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van een ongeval tijdens de reis met het openbaar vervoer. De gebruikers worden gedekt wanneer het voertuig op het nationale grondgebied circuleert.

Vervoer inbegrepen in de S.O.V.

Alle voertuigen met 9 of meer zitplaatsen, bestemd voor het vervoer van personen die rijden op “motorvoertuigen” door stedelijk of interstedelijk land, zijn opgenomen in de verplichte verzekering van reizigers en zijn openbaar.

Verzekerde personen

De verplichte Reizigersverzekering dekt alle passagiers die op het moment van het ongeval in het voertuig aanwezig zijn alsook minderjarigen die zijn vrijgesteld van de betaling van het ticket en die gratis kunnen reizen.

Welke risico’s dekt verplichte reisverzekering?

De artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit 1575/1989 bepalen dat reizigers die lijden aan lichamelijk letsel als gevolg van “botsing, kanteling, reiken, verlaten van de rijbaan, breken, ontploffen, vuur, reactie, uitwendige slag en elke andere schade of abnormaliteit die van invloed is of voortvloeit uit het voertuig “moet door het voertuig worden gedekt.

Bovendien zullen alle personen die tijdens de reis, vóór het begin alsook onmiddellijk na de beïndiging ervan, een ongeluk hebben gehad, ook onder de verplichte verzekering van reizigers vallen, zolang de gebruiker zich in het voertuig bevindt. Dat wil zeggen, als een passagier struikelt over het in- of uitstappen of wegglijden terwijl ze hun koffer afleveren, vallen ze ook onder dit beleid. Natuurlijk zijn al diegenen die ongelukken veroorzaken in staat van dronkenschap of onder de effecten van drugs of verdovende middelen uitgesloten van de dekking van de SOV.

Het recht op compensatie

De verzekerde en zijn begunstigden hebben recht op een schadevergoeding bij overlijden alsook bij blijvende of tijdelijke invaliditeit als gevolg van één van de ongevallen die de Verplichte Verzekering van Reizigers dekt.

Gezondheidszorg

De verzekering garandeert reizigersgezondheidszorg bij een ongeval dat maximaal 72 uur duurt vanaf het moment dat het letsel optrad dat door de verzekerde werd veroorzaakt, zonder ziekenhuisopname of gespecialiseerde behandeling bij “ambulante behandeling”. Deze tijdelijke limiet wordt verlengd tot 10 dagen indien de reiziger de bijstand heeft die onder een andere verplichte verzekering valt, en tot 90 dagen in de rest van de gevallen.

Verzekerd

In het geval dat de verzekerde overlijdt, zal de door de begunstigden ontvangen vergoeding éénmalig zijn en worden betaald als de dood plaatsvindt binnen 18 maanden na de datum van het ongeval en als het een rechtstreeks gevolg is van het ongeval.

Permanente en tijdelijke arbeidsongeschiktheid

In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid kan het slachtoffer om betaling van een schadevergoeding verzoeken die kan overeenkomen als de aard van de verwondingen die de oorzaak zijn de definitieve diagnose van de behandeling mogelijk maakt.

Wat betreft de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid die door deze verzekering wordt gedekt, wordt het bedrag vastgesteld op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid die in de schaal wordt toegekend aan de letsels van de verzekerde, zonder rekening te houden met de werkelijke duur van die tijd.

Compatibiliteit met andere verzekeringen

De verplichte Reizigersverzekering (SOV) is inbegrepen in de regeling voor persoonlijke ongevallenverzekering en is daarom verenigbaar met enige andere verzekering die de gebruiker reeds bezit. Hoewel gebruikers op een van de transportmiddelen reizen.